سیستم نور پردازی ستاره ای با سیستم نور لیزر


خرید محصول
دوش ستاره ای با سیستم نور لیزر جدید و شگفت آنگیزش

 چشم اندازی زیبا خلق میکند و میتواند
 توجه هزاران نفر را بخود جلب کند .
 تلفیقی از ده ها هزار ستاره رنگارنگ و زیبا .
 این وسیله مقاوم به برف و باران و آفتاب شدید بوده و فوق العاده کم مصرف میباشد


قیمت این محصول 150000تومان

 
خرید محصول